INSCRIPCIONS AQUI

Volem despertar l'interès cap a la tecnologia i el seu funcionament perquè els nostres alumnes es converteixin en dissenyadors i creadors de tecnologia.

 

 Amb aquest propòsit incorporem al llarg de l'any les diferents tecnologies creatives de forma progressiva. És a dir, l'aprenentatge setmanal no queda dividit en tallers o cursos, sinó que es tracta d'un aprenentatge integrat en el que van apareixent quan convenen els diferents coneixements tecnològics, matemàtics i artìstics lligats a la programació, la robòtica, la fabricació digital, l'electrònica, el disseny i la impressió 3D.

 

Aquest és el nostre fet diferencial!

Potencia habilitats

Desenvolupa i estimula la creativitat. Millora l’expressió oral i escrita. Fomenta el treball en equip, el pensament crític, la iniciativa i la disciplina.

Tecnologia per a noies i nois

Més enllà de fer ús de les noves tecnologies, es treballen competències que no són pròpiament tecnològiques com el llenguatge i la comunicació, les ciències, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM).

Millora la concentració

Treballa la psicomotricitat fina, la concentració i la capacitat organitzativa. Fomenta l’aprenentatge lògic i matemàtic. Incorpora l’aprenentatge assaig error.

 

"Learn by doing”

Les noies i els nois “aprenen fent” de forma participativa i col·laborativa a través d’un aprenentatge basat en problemes a resoldre i projectes d’interès propi.

Av. Diagonal, 13

Tel: 93 664 47 77

620 37 80 98

hola@futuraescola.com

Avís Legal

.